Menu Close

Darbuotojai

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Radvilienė Vitalija Mokytoja metodininkė Laikinai einanti direktoriaus pareigas
2. Arnotienė Kornelija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
3. Stakėnaitė Violeta Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
4. Kinienė Žydra Vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
5. Račkauskienė Lina Vyresnioji mokytoja Mokytoja padėjėja, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
6. Vadeikienė Daliutė Vyresnioji mokytoja 1 a
7. Vizgirdienė Alė Mokytoja metodininkė 1 b
8. Jastrumskienė Jūratė Vyresnioji mokytoja 2 a, anglų kalbos mokytoja
9. Viršilienė Vilija, St. Mokytoja metodininkė 2 b
10. Viršilienė Vilija, Alf. Vyresnioji mokytoja 3 a
11. Žvinklienė Aldutė Vyresnioji mokytoja 3 b
12. Česnauskienė Raimonda Mokytoja metodininkė 4 a
13. Gromakovienė Virginija Vyresnioji mokytoja 4 b
14. Mažeikienė Alvina Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja, mokytojo padėjėja
15. Golovanova Jolanta Vyresnioji mokytoja Bibliotekininkė, muzikos mokytoja, mokytoja padėjėja
16. Žlibinienė Agnė Vyresnioji mokytoja Šokių mokytoja
17. Tallat-Kelpšienė Vida Anglų kalbos mokytoja
18. Deniušytė Renata Anglų kalbos mokytoja
19. Raustienė Rita Mokytoja metodininkė Specialioji pedagogė
20. Čipkienė Rasa Logopedė
21. Danisevičienė Alma Mokytojo padėjėja
22. Domeikienė Gitana Mokytojo padėjėja
23. Maziliauskaitė Viktorija Mokytojo padėjėja
24. Gricienė Birutė Vyr. virėja
25. Bubliauskienė Jolanta Sekretorė
26. Želvienė Aušra Mokyklos buhalterė
Skip to content