Menu Close

AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ!

Geri darbai ir kiekvieno iš mūsų laiminga šypsena yra geriausia dovana mūsų Lietuvai. Laimės šią savaitę mums suteikė patys įvairiausi dalykai. Vasario 16-ąją minėjome per skirtingas veiklas siekiant integraliai, kompleksiškai ugdyti komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę ir socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai bendradarbiaudami su Mažeikių Henriko Nagio biblioteka dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“, antros klasės mokytoja A. Vizgirdienė bendradarbiaudama su trečios klasės mokytojomis ir mokiniais organizavo protmūšį „Mano tėvynė Lietuva“, aktyviai dalyvaujame Europos parlamento nario L. Mažylio organizuojamame eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą: ko mane išmokė Lietuva?“. Vasario 10 dieną visa mokyklos bendruomenė kartu šoko šokį „Aš esu vėliava“. Dalyvavome didžiausioje bendradarbiavimo pamokoje Vasario 16-ąjai paminėti, šiais metais pamokas vesime kartu su Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija. Pailgintos mokymosi dienos grupė organizavo bėgimą skirtą šiai ypatingai dienai paminėti. O šiandien mokyklos trečiokų komanda su mokytoja Vilija Viršiliene, dalyvaus bėgimo šventėje „Bėgame už laisvę!”.
Skip to content