Menu Close

Atributika ir įvaizdis

MOKYKLOS BIBLIJA

 

VIZIJA – „Žiburėlio“ pradinė mokykla – moderni mokykla, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, vertybių sistemą, formuojanti moralės pagrindus ir teikianti aukšto lygio pradinį išsilavinimą.

 

MISIJA – mokyklos ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką.

 

 

MOKYKLOS HIMNAS

Dzin dzin dzin skambutis į mokyklą šaukia,

Vieškeliais keleliais jon vaikučiai plaukia.

Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.

 

Smagūs ir linksmučiai su kuprinėm žengia,

Tartum baltos žąsys skrenda per padangę.

Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.

 

Rytmečio saulutė šypsosi ir šviečia

O mokyklos durys: – Prašom, klasėn kviečia.

Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.

Skip to content