Menu Close

Atributika ir įvaizdis


MOKYKLINĖ APRANGA


Mokyklinę uniformą galima įsigyti ČIA.


VIZIJA


Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla –   tai mokykla, kurianti jaukią ir saugią aplinką, į kurią norisi sugrįžti –  unikali, atvira, bendradarbiaujanti, siekianti nuolatinės mokyklos kaip organizacijos bei kiekvieno besimokančio ir dirbančio pažangos.

 


MISIJA


Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, besivadovaujanti mokyklos bendruomenės susitarimais, teikia kokybišką priešmokyklinį, pradinį ugdymą, pripažįsta kiekvieno mokinio unikalumą, augina vaiko galias, padeda patirti sėkmę, moko augti, veikti ir gerai jaustis sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

 


FILOSOFIJA


 1. Kurdami save, kartu kuriame mokyklą, kurioje yra gera visiems ir kiekvienam.
 2. Auginame ir augame patys.
 3. Net ir mažas laimėjimas – tai laiptelis į kalno viršūnę, pasiekiamą visiems.

 


VERTYBĖS


Didžiausia vertybė mokykloje – VAIKAS – sveikas, smalsus, aktyvus, bendraujantis, kuriantis, atsakingas.

MOKYTOJAS – besivadovaujantis šiuolaikinio vaikų ugdymo kaitos tendencijomis, iniciatyvus, pozityvus, atviras naujovėms, nuolat besimokantis, skleidžiantis gerąją patirtį.

BENDRUOMENĖ – palaikanti, pozityviai bendraujanti, konstruktyviai įsitraukianti į mokyklos gyvenimą, besidominti kintančia aplinka, reflektuojanti, palaikanti išorinius partnerystės ryšius.

Profesionalumas. Jį suprantame kaip nuolatinį tobulėjimą, plėtojant savo stipriąsias asmenines ir profesines kompetencijas, todėl:

 • esame entuziastingi, siekiame būti priekyje, dirbti geriau, lanksčiau ir kūrybiškiau. Siekdami geriausio rezultato, auginame save.
 • siekiame tobulėti ir keistis, nuolat ieškome naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų;
 • nuolat mokomės, kaupiame žinias, tobuliname kompetencijas ir patirtimi dalijamės su kolegomis;
 • suprantame, kad inovacijos yra mūsų konkurencinio pranašumo pagrindas;
 • priimame drąsius sprendimus ir jaučiamės atsakingi už juos;
 • esame atsidavę darbui bei atviri naujovėms.

Pagalba. Pagalba mums reiškia ne tik vidinę nuostatą padėti šalia esančiam, bet ir drąsą kreiptis pagalbos pačiam ir atvirai ją priimti, todėl:

– susidūrę su problemomis profesiniame kelyje ar asmeniniame gyvenime, aktyviai jas sprendžiame;

– pastebėję, kad kolega, mokinys ar jo šeimos nariai turi problemų, siūlome pagalbą problemų įveikimui.

Atsakomybė. Atsakomybę suprantame, kaip laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, todėl:

– prieš imdamiesi veiklų ar veiksmų, išanalizuojame padėtį, įvertiname galimas pasekmes ir su kolegomis geranoriškai aptariame laukiamus rezultatus;

– laikomės duoto žodžio mokiniui, šeimai, kolegoms;

– pabaigiame pradėtus darbus ir mielai dalijamės patirtimi su kolegomis.

Pagarba. Pagarba mums reiškia besąlygišką aplinkos priėmimą, todėl:

– tikime, kad svarbiausia yra santykiai, todėl pagarbiai ir argumentuotai kalbėdamiesi bendruomenėje siekiame įstaigos vizijos įgyvendinimo. Kiekvieną priimame tokį, koks jis yra, mokame klausytis, kalbėti ir išgirsti vieni kitus;

– su kiekvienu vaiku elgiamės sąžiningai ir pagarbiai, besąlygiškai priimdami jį kaip unikalią individualybę;

– nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų;

– konstruktyviai priimame kritiką ir teikiame grįžtamąjį ryšį.

 


VEIKLOS PRIORITETAI


 1. Kiekvieno mokinio mokymosi pažanga (ugdymo individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas).
 2. Patirtinis – projektine veikla ir fenomenų tyrinėjimu grįstas mokymasis, STEAM veikla.
 3. Mokymasis netradicinėse aplinkose, mokyklos be sienų kūrimas.

 


MOKYKLOS LOGOTIPAS


Logotipo reikšmė:

Mažeikių “Žiburėlio” pradinės mokyklos logotipo ženklas – iš knygos patekančios saulės spinduliai, simbolizuojantys brėkštančios aušros, naujos dienos pradžią, šviesią ateitį, tyrumą ir gėrį.
Knyga – išminties, žodžio galios simbolis, iš knygų mokomės visą gyvenimą ir augame, tobulėjame kaip asmenybės. Mėlyna spalva simbolizuoja patikimumą, ramybę, nuoseklumą, gyvybę, tyrumą.
Spindulio asociacija su saule, primena karūną, kuri yra kilmingumo, išminties, stiprybės simbolis. Užsiauginsime ,,Žiburėlį” Saulės dydžio. Kiekvienas turime savo saulę, tiesiog leiskime jai spindėti savo gerumu.

Logotipo autorius: Paulius Mažeika

Logotipas pradėtas naudoti: 2023 m. birželio 1 d.

 


MOKYKLOS HIMNAS


Dzin dzin dzin skambutis į mokyklą šaukia,

Vieškeliais keleliais jon vaikučiai plaukia.

Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.

Smagūs ir linksmučiai su kuprinėm žengia,

Tartum baltos žąsys skrenda per padangę.

Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.

Rytmečio saulutė šypsosi ir šviečia

O mokyklos durys: – Prašom, klasėn kviečia.

Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.


KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (+370 443) 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

Skip to content