MOKYKLOS VIZIJA 

„Žiburėlio“ pradinė mokykla – moderni mokykla, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, vertybių sistemą, formuojanti moralės pagrindus ir teikianti aukšto lygio pradinį išsilavinimą.

 

MOKYKLOS MISIJA

Mokyklos ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką.

ŠIUO METU MOKYKLOJE VEIKIA:

 

 priešmokyklinio ugdymo grupė;

8 pradinių klasių komplektai;

pailginta mokymosi dienos grupė.

MOKYKLOS ISTORIJA

Pradinė mokykla pradėjo veikti 1992 m. rugsėjo 1 d. Reorganizavus Mažeikių ,,Gabijos“ vidurinę mokyklą, įkurta 2-oji pradinė mokykla, į kurią persikėlė visi 20 pradinių klasių komplektų. Mokiniai mokėsi ne tik mokyklos patalpose, bet buvo įrengtos klasės ir lopšeliuose-darželiuose ,,Žilvitis“, ,,Ledinukas“, ,,Eglutė“. Nuo 1994 m. sausio 1 d. 2-ajai pradinei mokyklai suteiktas naujas pavadinimas – Mažeikių ,,Žiburėlio“ pradinė mokykla. Pamažu visi mokiniai pradėjo mokytis mokyklos patalpose. Nuo pat mokyklos atidarymo iki 2016 metų pradinei mokyklai sėkmingai vadovavo direktorė Jovita Olė Mingėlienė. Vėliau mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius patikėta spręsti direktorei Janinai Karpinskienei. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. mokyklai vadovauja laikinai einanti direktoriaus pareigas Vitalija Radvilienė.

MOKYKLOS DAINA (HIMNAS)

 

Dzin dzin dzin skambutis į mokyklą šaukia,

Vieškeliais keleliais jon vaikučiai plaukia.

Pried. Prašom, čia rašysim,

Prašom, čia skaičiuosim.

Pertraukos sulaukę

Žaisim ir dainuosim.

 

Smagūs ir linksmučiai su kuprinėm žengia,

Tartum baltos žąsys skrenda per padangę.

Pried.

 

Rytmečio saulutė šypsosi ir šviečia

O mokyklos durys: – Prašom, klasėn kviečia.

Pried.