Šiuo metu mokykloje:

 priešmokyklinio ugdymo grupė;

8 pradinių klasių komplektai;

pailginta dienos grupė;

dirba 38 darbuotojai, iš jų 20 mokytojų.