Menu Close

Darbo užmokestis


DARBO UŽMOKESTIS


  1. APMOKĖJIMO TVARKOS PAKEITIMAI 2019 (sausis)
  2. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2023 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur (bruto už vieną etatą)

1.

Vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui)

3545

2.

Švietimo pagalbos specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas)

1158
3. Bibliotekininkas* 1376
4. Mokytojas 1819
5.

A, B ar C lygio pareigybės (ūkvedys, vyr. buhalteris, informacinių technologijų specialistas, sekretorius, vyr. virėjas, virėjas, santechnikas)*

1418
6. D lygio pareigybės  (statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, budėtojas, lauko aplinkos tvarkytojas, valytojas, virtuvės pagalbinis darbininkas) 840

*Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 1.2.12.18 p. „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

 


KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (+370 443) 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

Skip to content