Menu Close

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS

Praėjusiais metais Pasaulio lietuvių centras, XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos universitetų moterų asociacija organizavo Tarptautinį poezijos festivalį “Poezijos pavasaris 2023” ir kvietė dalyvauti moksleivių kūrybos (eilėraščių, piešinių) konkurse „Gimtinės delne“, skirtame Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, tradicijomis, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus; ugdyti mokinių pilietinį suvokimą, pagarbą lietuvių tautos istorijai, kalbai, tradicijoms. Mokytoja Jūratė Jastrumskienė, įžvelgdama mokinių talentus ir stipriąsias puses, žinodama jų pomėgius konkurse pasiūlė dalyvauti ir mūsų mokyklos mokinei DINARAI KASPERAVIČIŪTEI. Mokytojos įžvalgumas, Dinaros kūrybiškumas – palydėtas sėkmės ir pripažinimo – mokinės kūrybos eilėraštis išleistas moksleivių kūrybos knygelėje “Gimtinės delne”.
Dinarai ir toliau linkime kūrybinio įkvėpimo, laisvės saviraiškai.
Skip to content