MOKINIŲ ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ TVARKA:

Įėjimas iš Saulės skersgatvio pusės Įėjimas iš Vaižganto gatvės pusės
PUG

1 A

2A

4 A

4 B

1 B

2 B

3 A

3 B

 

     Pastaba. Mokyklos durys atidaromos 7.30 val. Mokinius prie durų pasitinka mokyklos darbuotojai. Tėvai į mokyklą neįleidžiami.

 

MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

2020-2021 M. M.

Ugdymas mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vyks įprastu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimu „Dėl pradinio ugdymo būtinų sąlygų“ 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839.

Mokykloje bus laikomasi šios tvarkos:

 1. Mokyklą gali lankyti tik sveiki mokiniai, kuriems nepasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau), neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai).
 2. Į mokyklą mokiniai atvyksta nuo 7.30 val. Norint atvesti anksčiau (esant rimtoms priežastims) derinti su klasės mokytoja.
 3. Ribojamas tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų.
 4. Individualūs pokalbiai su klasės mokytoja, dalykų mokytojais, mokyklos administracija pagal poreikį derinami žinutėmis, skambinant telefonu, IKT priemonėmis.
 5. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai).
 6. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija ir saviizoliacijos laikotarpiu.
 7. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai atvyks pro atskiras lauko duris (pažymėta rodykle) iš Saulės skersgatvio pusės.
 8. Mokiniai, lankantys 1a, 2a, 4a, 4b klases, atvyks pro lauko duris (pažymėta rodykle) iš Saulės skersgatvio pusės.
 1. Mokiniai, lankantys 1b, 2b, 3a, 3b klases, atvyks pro lauko duris (pažymėta rodykle) nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės pusės.
 2. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus ir pirmokus pasitiks mokytoja ar mokytojo padėjėjas.
 1. Draudžiama neštis papildomus daiktus (žaidimus ir kt.) iš namų į mokyklą.
 2. Esant palankioms oro sąlygoms, maksimaliai bus išnaudojamos galimybės pamokas organizuoti lauke.
 3. Apie vaiko neatvykimą į mokyklą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją prašome pranešti klasės mokytojui telefonu.
 4. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos (specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo) bus teikiamos individualiai ar vienu metu dirbant tik su tos pačios klasės mokiniais.
 5. Maitinimas valgykloje nuo rugsėjo 2 d. organizuojamas pagal grafiką. Valgykloje pietaus vienos klasės mokiniai.
 6. Priešmokyklinės ugdymo grupės, 1 klasių ir naujai atvykę mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki 2020 m. rugsėjo 15 d.
 7. 2-4 klasių mokiniams, kurie mokslus tęsia toje pačioje ugdymo įstaigoje ir sveikatos būklė nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimo galiojimas pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d..
 8. Pailgintos dienos grupės laikas:

pirmadienis – ketvirtadienis iki 17.30 val.

penktadienis – iki 16.30 val.

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vyks laikantis vaikų grupių izoliacijos principo (neformaliojo ugdymo veikla derinama).
 2. Pasireiškus vaiko karščiavimui (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai) tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuojami telefonu ir turės nedelsdami pasiimti vaiką iš mokyklos.

Dėl nuolat kintančios situacijos, galimi tvarkos pakeitimai.

Todėl prašome nuolat sekti informaciją mokyklos svetainėje, TAMo  dienyne.