Menu Close

KARJERA PRASIDEDA MOKYKLOJE

Kuriame mokyklą be sienų, plečiame socialinių partnerių tinklą.  Šiandien pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių technologijų mokymo centras Mažeikiuose. Pradiniame ugdyme į ugdymo turinį yra integruojamos ugdymo karjerai temos. Kur geriau galėtume susipažinti su profesijų įvairove, mokymo programomis Mažeikių mieste nei ŠTMC?
Karjera prasideda mokykloje. Jau dabar! Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
Siekiame
🟢skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
🟢plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, įvairovės ir kaitos supratimą;
🟢ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
🟢Labai džiaugiamės dar viena socialine partneryste, kuri paskatins patirtinį mokymąsi, mokymąsi netradicinėse aplinkose. O mes savo ruožtu įsipareigojame ŠTMC studentams sudaryti sąlygas atlikti profesines praktikas, kartu įgyvendinti ir kurti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtimi.
Skip to content