Skelbiamas konkursas Mažeikių  „Žiburėlio“  pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2019 m.  gruodžio 09 d.
Atranka vyks 2020  m.  liepos 21 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –7,6-10,71 bazinio dydžio

Skelbimas

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt  iki 2020 m. liepos 8 dienos įskaitytinai.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentas, pateikęs  prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt).

Telefonas pasiteirauti – (8 443)  98 248