Menu Close

Logopedas

MOKYKLOJE LOGOPEDAS teikia kryptingą ir efektyvią pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Uždaviniai:

 • garsų tarimo tikslinimas;
 • artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas;
 • foneminės klausos lavinimas;
 • garsinės analizės bei sintezės įgūdžių formavimas;
 • pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas;
 • rišliosios kalbos ugdymas;
 • gramatiškai taisyklingos kalbos lavinimas;
 • kitų pažintinių procesų (mąstymo, atminties, dėmesio, pastabumo, regimųjų, erdvės, laiko bei kitų suvokimų) ugdymas.

Logopedas:

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • padeda įveikti vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • bendradarbiauja su pedagogais ir teikia jiems metodinę pagalbą;
 • supažindina tėvus su vaikų kalbos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, konsultuoja juos darbui namuose su vaiku;
 • siunčia vaikus į Pedagoginę psichologinę tarnybą ar pas gydytoją specialistą tyrimui ir konsultacijai;
 • taiko savo darbe naujoves.
Skip to content