Klasių seniūnų taryba

 

1 a –

1 b –

2 a –

2 b –

3 a –

3 b –

4 a –

4 b –

Mokinių savivaldos susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį po 3 pamokų aktų salėje.