MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 2021-2022

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Klasė arba dėstomas dalykas
1. Radvilienė Vitalija Mokytoja metodininkė

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

2. Žydra Kinienė Vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo  grupės pedagogė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
3. Vadeikienė Daliutė Vyresnioji mokytoja 1 a
4. Vizgirdienė Alė Mokytoja metodininkė 1 b
5. Jūratė Jastrumskienė Vyresnioji mokytoja 2 a
6. Viršilienė Vilija, St. Mokytoja metodininkė 2 b
7. Viršilienė Vilija, Alf. Vyresnioji mokytoja 3 b
8. Žvinklienė Aldutė Vyresnioji mokytoja 3 a
9. Gromakovienė Virginija Vyresnioji mokytoja 4 b
10. Česnauskienė Raimonda Mokytoja metodininkė 4 a
11. Račkauskienė Lina Vyresnioji mokytoja Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
12. Mažeikienė Alvina Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja
13. Golovanova Jolanta Vyresnioji mokytoja Bibliotekininkė, muzikos mokytoja
14. Renata Deniušytė Anglų kalbos mokytoja
15. Vida Tallat-Kelpšienė Anglų kalbos mokytoja
16. Agnė Žlibinienė  Mokytoja Šokių mokytoja
17. Raustienė Rita  Mokytoja metodininkė Specialioji pedagogė
18.  Rasa Logopedė
 19.  Alma Danisevičienė Socialinė pedagogė
 20.  Kornelija Arnotienė Socialinė pedagogė (vaiko priežiūros atostogose)