MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJAI 2021-2022

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Radvilienė Vitalija Mokytoja metodininkė Laikinai einanti direktoriaus pareigas
2. Arnotienė Kornelija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
3. Violeta Stakėnaitė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
4. Kinienė Žydra Vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo  grupės pedagogė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
5. Račkauskienė Lina Vyresnioji mokytoja Mokytoja padėjėja, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
6. Vadeikienė Daliutė Vyresnioji mokytoja 1 a
7. Vizgirdienė Alė Mokytoja metodininkė 1 b
8. Jūratė Jastrumskienė Vyresnioji mokytoja 2 a, anglų kalbos mokytoja
9. Viršilienė Vilija, St. Mokytoja metodininkė 2 b
10. Viršilienė Vilija, Alf. Vyresnioji mokytoja 3 a
11. Žvinklienė Aldutė Vyresnioji mokytoja 3 b
12. Česnauskienė Raimonda Mokytoja metodininkė 4 a
13. Gromakovienė Virginija Vyresnioji mokytoja 4 b
14. Mažeikienė Alvina Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja, mokytoja padėjėja
15. Golovanova Jolanta Vyresnioji mokytoja Bibliotekininkė, muzikos mokytoja, mokytoja padėjėja
16. Žlibinienė Agnė Vyresnioji mokytoja Šokių mokytoja
17. Tallat-Kelpšienė Vida Anglų kalbos mokytoja
18. Deniušytė Renata Anglų kalbos mokytoja
19. Raustienė Rita Mokytoja metodininkė Specialioji pedagogė
20. Čipkienė Rasa Logopedė
21. Danisevičienė Alma Mokytoja padėjėja
22. Domeikienė Gitana Mokytoja padėjėja
23. Maziliauskaitė Viktorija Mokytoja padėjėja
24. Gricienė Birutė Mokyklos valgyklos vedėja
25. Bubliauskienė Jolanta Mokyklos raštinės vedėja
26. Želvienė Aušra Mokyklos buhalterė