Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos pedagogų sąrašas 2019/2020

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Klasė arba dėstomas dalykas
1. Janina Karpinskienė  Direktorė
2. Radvilienė Vitalija Mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3. Žydra Kinienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo  grupės pedagogė, pailgintos dienos grupės mokytoja
4. Vadeikienė Daliutė Vyresnioji mokytoja 3 a
5. Vizgirdienė Alė Mokytoja metodininkė 3 b
6. Radzienė Daiva Vyresnioji mokytoja 4 a
7. Viršilienė Vilija, St. Mokytoja metodininkė 4 b
8. Viršilienė Vilija, Alf. Vyresnioji mokytoja 1 b
9. Žvinklienė Aldutė Vyresnioji mokytoja 1 a
10. Gromakovienė Virginija Vyresnioji mokytoja 2 b
11. Česnauskienė Raimonda Mokytoja metodininkė 2 a
12. Račkauskienė Lina Vyresnioji mokytoja Pailgintos dienos grupės mokytoja
13. Mažeikienė Alvina Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja
14. Golovanova Jolanta Vyresnioji mokytoja Bibliotekininkė, muzikos mokytoja
15. Jūratė Jastrumskienė Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja
16. Kornelija Arnotienė Socialinė pedagogė
17. Agnė Žlibinienė  Mokytoja Šokių mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
18. Raustienė Rita  Mokytoja metodininkė Specialioji pedagogė
19.  Jurga Vaišvilienė Logopedė