Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr, 157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, nuo 2021 m. kovo 30 d. mokykloje ugdymas pradedamas vykdyti mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.