Pailginta dienos grupė

Tikslas  – organizuoti turiningą mokinių veiklą ir saugią priežiūrą po pamokų, ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.

Uždaviniai:

  • aktyvinti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • plėtoti mokinių užimtumo veiklas ir formas;
  • užtikrinti pedagoginę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams.

Pailgintos dienos grupėje:

  • mokiniai užbaigia neatliktas klasėje užduotis (1-2 kl.),
  • vyresni mokiniai (3-4 kl.) atlieka namų darbų užduotis,
  • sportuoja,
  • užsiima menine, kūrybine bei kultūrine veikla.

DARBO LAIKAS:

I – V – 12.00 – 18.00

Prašymas i pailgintos dienos grupę