Menu Close

Pailginta mokymosi dienos grupė


PAILGINTA MOKYMOSI DIENOS GRUPĖ

DĖL PRIĖMIMO Į PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĘ (PRAŠYMO FORMA)

PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS


Tikslas – organizuoti turiningą mokinių veiklą ir saugią priežiūrą po pamokų, ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.


Uždaviniai:

  • aktyvinti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • plėtoti mokinių užimtumo veiklas ir formas;
  • užtikrinti pedagoginę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams.

Pailgintos mokymosi dienos grupėje kryptingai ugdomos mokinių pažinimo, pilietinės, kūrybingumo, kultūrinės, komunikavimo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos popamokinėje veikloje. Pailgintos dienos grupėje:

  • Mokomės bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
  • Siekiame pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
  • Stipriname pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
  • Mokomės naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtiname jau žinomus, giliname mokomųjų dalykų žinias, ugdome teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.
  • Sudarome sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų, stengiamės įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.

DARBO LAIKAS


I – IV – 12.15 – 17.15

V 12.15 – 16.15


KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: (+370 443) 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

Skip to content