MOKINIAI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI

 • pagal gyvenamąją vietą ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką;
 • Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, esant galimybei, atsižvelgiant į tėvų ar vaikų pageidavimus, tėvų  prašymus;
 • pateikus tėvų ar globėjų prašymą ir vaiko asmens dokumentą, mokymosi pasiekimus patvirtinantį dokumentą ir su mokyklos vadovu pasirašius priėmimo mokytis sutartį;
 • į priešmokyklinę grupę ir pirmą klasę – pateikus sveikatos pažymėjimą;
 • į kitas klases  pateikus tėvų arba globėjų prašymą, vaiko asmens dokumentą, laisvos formos pažymą apie jo mokymosi ankstesnėje mokykloje pasiekimus, su mokyklos vadovu pasirašius priėmimo mokytis sutartį;
 • grįžęs iš užsienio mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę klasę

Prašymus galite siųsti el. pašto adresu ziburelio.pradine@gmail.com

SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

Už vaiką iki 14 metų sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų). Sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, o sutarties kopija segama į asmens bylą. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

Sudarius mokymo sutartį,  asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo  asmens byla. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama  nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu.

MOKINIŲ PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ TVARKA

Prašymą pateikia tėvai arba globėjai. Mokinys privalo atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir pristatyti atsiskaitymo lapelį. Klasės auklėtojas išrašo mokslo pasiekimo pažymėjimą, baigusiems ugdymo programą – išsilavinimo pažymėjimą, kurie registruojami pažymėjimų apskaitos knygoje.

Nebaigusiems mokslo metų, klasės auklėtojas išrašo pažymą, patvirtintą mokyklos direktoriaus.

Prašymas dėl priėmimo iš kitos mokyklos

Prašymus galite siųsti el. pašto adresu ziburelio.pradine@gmail.com

PIRMOKO KREPŠELIS  

 • kuprinė;
 • mėlynai rašantys parkeriai;
 • penalas;
 • pieštukai (spalvoti ir nespalvoti);
 • trintukas;
 • drožtukas;
 • flomasteriai;
 • akvareliniai dažai, guašas, vaškinės kreidelės;
 • teptukai (storas ir plonas);
 • liniuotė;
 • sąsiuviniai I klasei;
 • aplankalai (sąsiuviniams ir rinkinys knygoms bei pratyboms);
 • aplankas sąsiuviniams sudėti;
 • popierius (spalvotas ir baltas, piešimo sąsiuvinis);
 • klijai, žirklės,
 • plastilinas;
 • dūdelės;
 • sportinė apranga ir sportiniai bateliai;
 • apranga choreografijos pamokai (mergaitėms – juodas triko, juodi šokių bateliai, juodos plonos pėdkelnės, sijonai, berniukams – balti marškinėliai, tamsios ilgos kelnės, juodos kojinės, juodi šokių bateliai).

 

P.S.  Reikalinga gydytojo pažyma, kad gali lankyti mokyklą; nuotrauka mokinio pažymėjimui (25×30) ir gimimo liudijimo kopija.