Menu Close

Neformalios veiklos planas

MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOSIOS VEIKLOS PLANAS

2023-2024 M.M.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingi asmenys
1. Mokslo ir žinių šventė. 2023-09-01 V. Viršilienė (St.), J. Jastrumskienė
2. Akcija: „Diena be automobilio“. 2023-09-21 A.  Danisevičienė
3. Šokių projektas: „Be active“. 2023-09-29 A.Žlibinienė
4. Rudenėlio šventė „Sveikas, Rudenėli!“. 2023-09-29 V. Viršilienė (St.), J. Jastrumskienė
5. Akcija: „Solidarumo bėgimas. Gelbėkit vaikus“. 2023-10 A.  Danisevičienė
6. Renginys „Gyvūnai – mūsų draugai“. 2023-10-03 D. Vadeikienė, A. Podelienė
7. Projektas „Mes šokam“. Ruduo, pavasaris A.Žlibinienė
8. Atvirų durų dienos lopšeliams-darželiams. 2023-11

 

V. Viršilienė (St), J. Jastrumskienė, A. Žlibinienė, J. Golovanova, A. Vizgirdienė, D. Vadeikienė
9. Tolerancijos dienos minėjimas. 2023-11-16 A.Danisevičienė
10. Rajoninė viktorina 4-ų klasių mokiniams „Ką žinau apie šventuosius?“. 2023-11-09 A.Mažeikienė
11. Užsiėmimas „Zipis kviečia jaunesnius draugus minėti Draugo dieną“. 2023-11-29 V. Gromakovienė
12. Adventiniai rytmečiai. 2023-12-01 A. Mažeikienė, J. Golovanova
13. Kalėdinė mugė. 2023-12 A.Mažeikienė, J. Golovanova, A. Žlibinienė
14. Kalėdinės šventės: Kalėdinės pramogos priešmokyklinio ugdymo vaikams, 1-4 klasių mokiniams (diskotekos, Kalėdų senelio ap(si)lankymas). 2023-12-12 – 2023-12-23 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
15. Šokių konkursas. 2024 pavasaris A.Žlibinienė
16. Projektas „Visa Lietuva šoka“. 2024 pavasaris A.Žlibinienė
17. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 2024-01-13 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
18. Vasario 16-osios minėjimas.

Dalyvavimas didžiausioje nuotolinėje pamokoje Vasario 16-ąjai paminėti.

2024-02-16 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
19. Dailyraščio konkursas 2-4 klasių mokiniams. 2024-02 J. Jastrumskienė
20. „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“ Užgavėnių šėlsmas mokykloje. 2024-02-13 A.Podelienė, J. Golovanova
21. Karjeros dienos. 2024-03 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
22. Kovo 11-osios minėjimas. 2024-03-11 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
23. Karjeros ugdymo renginys – „Protmūšis 3-4 klasių mokiniams“. 2024-03 J. Jastrumskienė
24. Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 2024-03-20 A.Danisevičienė
25. Meninio skaitymo konkursas „Skambiausi žodžiai lig širdies nuaidi“. 2023-03-21 D. Vadeikienė, V. Viršilienė (St.)
26. Renginys „Pilietiškumo dvasia – iš kartos į kartą“. 2024-03-28 D.Vadeikienė
27. Projektas „Ką gali knyga?“. 2024-04 A.Vizgirdienė, Ž. Kinienė, J. Jastrumskienė
28. Literatūrinė popietė su mūsų krašto literatais „Ir knyga mane augina“. 2024-04-16 D.Vadeikienė
29. Knygų pristatymo šventė mokykloje. 2024-04 R. Česnauskienė, V. Gromakovienė
30. Projektas bendradarbiaujant su Latvija „Kūma susieda“. Metų eigoje R. Česnauskienė
31. Pavasarinė amatų mugė. 2023-04 A.Podelienė, V. Gromakovienė
32. Etonokultūrinis renginys „Pupų pėdielis“. 2024-05 R. Česnauskienė
33. Gamtosauginės dienos. 2023-05 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
34. Vaikų gynimo dienos minėjimas, šauniausių mokyklos mokinių rinkimai: „Kokia tavo super galia?“ 2023-05-31 K. Arnotienė, J. Golovanova
35. Išvykos: „Pažinkime Lietuvą. Keliaujame pasitikrinti žinių“. 2023-06 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
36. Ketvirtokų išleistuvės. 2023-06-10  D. Vadeikienė, A. Vizgirdienė
Skip to content