Menu Close

Mokytojų taryba

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas – dir. pavaduotoja ugdymui Kornelija Arnotienė

Vardas. pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
Vilija Viršilienė (St) Mokytoja metodininkė 3b klasės mokytoja
Raimonda Česnauskienė Mokytoja metodininkė 1a klasės mokytoja
Alė Vizgirdienė Mokytoja metodininkė 2b klasės mokytoja
Alvina Mažeikienė Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja
Jolanta Golovanova Vyresnioji mokytoja Muzikos mokytoja
Vilija Viršilienė (Alf) Vyresnioji mokytoja 4b klasės mokytoja
Jūratė Jastrumskienė Vyresnioji mokytoja 3a klasės, anglų kalbos mokytoja
Kornelija Arnotienė Dir. pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
Viktorija Vadeikienė Mokytojo padėjėja

Sekretorius – mokytojo padėjėja Viktorija Vadeikienė

 

MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Skip to content