Menu Close

Mokytojų taryba

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas – dir. pavaduotoja ugdymui Kornelija Arnotienė

Vardas. pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
Vilija Viršilienė (St) Mokytoja metodininkė 2b klasės mokytoja
Raimonda Česnauskienė Mokytoja metodininkė 4a klasės mokytoja
Alė Vizgirdienė Mokytoja metodininkė 1b klasės mokytoja
Alvina Mažeikienė Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja
Jolanta Golovanova Vyresnioji mokytoja Muzikos mokytoja
Vilija Viršilienė (Alf) Vyresnioji mokytoja 3b klasės mokytoja
Jūratė Jastrumskienė Vyresnioji mokytoja 2a klasės, anglų kalbos mokytoja
Kornelija Arnotienė Dir. pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
Viktorija Maziliauskaitė Mokytojo padėjėja

Sekretorius – mokytojo padėjėja Viktorija Maziliauskaitė

 

MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Skip to content