Menu Close

SNAIGĖS ŽIEMĄ PUOŠIA

Mūsų mokyklos moksleivių grupė sausio mėnesį dalyvavo Mažeikių „Jievaro“ pagrindinė mokykla organizuojamoje respublikinėje bendrojo ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir skirtingų gebėjimų turinčių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Snaigės žiemą puošia“. Šiandien socialinė pedagogė A. Danisevičienė ir logopedė V. Zeleckienė kartu su dalyviais aplankė parodą ir pasidžiaugė savo bei kitų moksleivių kūrybiniais darbais. Vaikus šiltai priėmė parodos organizatoriai ir apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis, o mokyklos direktorius Viktoras Prokopčiukas jiems įteikė padėkos raštus.
Kviečiame visus pasižvalgyti po parodą: https://read.bookcreator.com/…/kaoxrp4cSS6NUf6dGgtH9A
 
Skip to content