Specialusis ugdymas teikiamas pagal visas privalomojo ir visuotinio švietimo programas. Jeigu reikia, programos keičiamos, pritaikomos atsižvelgiant į vaiko individualius ugdymosi poreikius. Specialių poreikių vaikui, kurio galimybės mokytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis padeda mokytojas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas ir kiti specialistai.