Menu Close

Socialinis pedagogas

Susirinkti kartu – pradžia.

Pabūti kartu – tai progresas.

Padirbėti kartu – tai sėkmė.

( H. Fordas)


MOKYKLOS SOCIALINĖ PEDAGOGĖ


 


SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TIKSLAS


Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų, poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis. Pagrindinis  veiklos tikslas – mokinio socialinė-emocinė gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.

 


SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA


 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

 


PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS


 • Individualus / grupinis darbas su mokiniais;
 • Darbas su mokinio šeima;
 • Darbas su klasės vadovais, mokytojais;
 • Komandinis darbas, darbas mokyklos komisijose, grupėse;
 • Tiriamoji veikla;
 • Kvalifikacijos kėlimas.

 


SOCIALINIS PEDAGOGAS SAVO DARBE VADOVAUJASI ŠIOMIS VERTYBINĖMIS NUOSTATOMIS


 • pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;
 • atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;
 • tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
 • unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;
 • vaiko kaip asmenybės vertinimas;
 • nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
 • empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;
 • priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį matyti socialinis pedagogas;
 • konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;
 • pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku.

GERBIAMI TĖVELIAI, KREIPKITĖS KAI


 • Vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Vaikas patiria patyčias, įvairių formų smurtą mokykloje;
 • Vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą;
 • Kai tiesiog norisi pasikalbėti…

MIELAS MOKSLEIVI, KREIPKIS, JEI


nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu… Jeigu kyla sunkumų moksluose ar bendraujant su bendraamžiais, tėvais ir nori apie tai pasikalbėti… Gal tavo gyvenime įvyko įvairių permainų ir tau reikia pagalbos prisitaikant? O gal turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir panašiai?

Žinau, kad kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas. Priimu Jus tokius, kokie esate. Saugau ir laikau paslaptyje man patikėtus džiaugsmus, rūpesčius, svajones. Neteisiu ir nesmerkiu, juk visi galime suklysti, suklupti. Man svarbu, kad mūsų mokykla taptų laimės ir harmonijos uostu kiekvienam mokiniui. Mielai Jums padėsiu ir lauksiu Jūsų „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje socialinės pedagogės kabinete.

 


TIK ŽINODAMA PROBLEMĄ GALIU TAU PADĖTI…


KONTAKTAI
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla
Adresas: Gamyklos g. 4 , LT-  89104, Mažeikiai.

📞 Tel.: +370 443 66 346
✉ El. paštas: rastine@zibureliomokykla.lt

 

Skip to content