Menu Close

Tarybos, komisijos ir darbo grupės

Darbo taryba

 

Veiklos įsivertinimo ir stebėsenos darbo grupė

 

Metodinių grupių ir metodinės tarybos pogrupiai

 

Vaiko gerovės komisija

 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo grupė

 

Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo darbo grupė

Skip to content