Menu Close

Teisinė informacija

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Valstybės švietimo strategija 2013-2022 m.

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

Skip to content