Menu Close

Veiklos sritys

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS – ŠVIETIMAS, KODAS 85

 

PAGRINDINĖ MOKYKLOS VEIKLOS RŪŠIS – pradinis ugdymas, kodas 85.20.

KITOS ŠVIETIMO VEIKLOS RŪŠYS:

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

KITOS NEŠVIETIMO VEIKLOS RŪŠYS:

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

disponuojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

bibliotekų ir archyvo veikla, kodas 91,01;

kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 91.01.

Skip to content