Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas

Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos sudarymo

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindamos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą.
Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Mūsų šalyje paskutinį kartą atnaujintos Bendrosios ugdymo programos, kuriomis pedagogai vadovaujasi organizuodami ir vykdydami mokinių mokymą/si, 2008 – 2011 metais (lietuvių kalbos ir literatūros – 2016 m.). Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių: privačios mokyklos/valstybinės, savivaldybių mokyklos; miestas/kaimas; merginos/vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios socialinės aplinkos. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.

Aktuali informacija: 

  1. Tinklaraštis Mokykla 2030

https://www.mokykla2030.lt/tinklarastis/

  1. Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti?

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

  1. Atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai bei BP įgyvendinimo rekomendacijos:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai

  1. Svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus galite rasti parengtuose teminiuose grafikuose:

https://www.mokykla2030.lt/infografikai/

  1. 2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas

  1. Mokytojams apie kompetencijas

https://www.zibureliomokykla.lt/wp-content/uploads/2022/10/Kompetencijos-1.pdf

  1. Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

https://www.zibureliomokykla.lt/wp-content/uploads/2022/10/Tevams-apie-UTA.pptx-1.pdf

Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?

  1. Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai:

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

  1. Bendrųjų programų atnaujinimo gairės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b

Skip to content