Menu Close

IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ, IŠ KARTOS Į KARTĄ

Švęskime laisvę kartu! Laisvės dainą dainuoki ir tu…! Mokykloje vyko tikras sujudimas! Labai įvairiapusiškai minėjome artėjančią Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – KOVO 11-ĄJĄ. 💛💚❤️ Nuo ryto mokykloje vyko pilietiškumo pamokos. Vėliau rinkomės rikiuotei, vėliavos pagerbimui, himnui mokyklos kieme. Renginį vainikavo pati skaniausia kareiviška košė ir arbata. Taigi diena buvo tikrai ypatinga, nes mes augame, patiriame, ir mokomės iš kitų. Tegul kiekvieno širdyje dega meilės, pagarbos ir laisvės ugnelė!
Skip to content