Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje

Vitalija Pocienė

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS VEIKLOS TIKSLAS – vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kurios padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE UŽDAVINIAI:

  • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną,
  • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius,
  • vykdyti mokinių sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo, sporto ir mokslo ministro 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1428/V-1465.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ:

  • analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą Vaikų sveikatos informacinėje sistemoje
  • pateikia gydytojų rekomendacijas dėl mokinių dalyvavimo ugdymo veikloje mokyklos direktoriui, mokytojams
  • konsultuoja mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais,
  • suteikia pirmą pagalbą ligų ar traumų atveju,
  • tikrina mokinių asmens higieną,
  • prižiūri mokinių maitinimą,
  • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemones mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė darbe vadovaujasi Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-42.

Karantino metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba nuotoliniu būdu, susisiekti galite el. paštu vitalijapo@gmail.com arba rašykite ir siųskite TAMO žinutę sveikatos specialistui.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis
Antradienis 14.00 – 17.00
Trečiadienis 8.00 – 14.45
Ketvirtadienis 14.00 – 17.00
Penktadienis
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Skip to content