Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Rasa Ataitė – Truchlec

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kurios padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

  • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną,
  • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius,
  • vykdyti mokinių sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma vadovaujantis „Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu“, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė:

  • renka ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą ir sergamumą,
  • konsultuoja mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais,
  • suteikia pirmą pagalbą ligų ar traumų atveju,
  • tikrina mokinių asmens higieną,
  • prižiūri mokinių maitinimą,
  • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemones mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė darbe vadovaujasi Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos biuro mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-42.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikas

 

Pirmadienis

Antradienis 7.30 – 14.00
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.07 – 12.00
Penktadienis
Pietų pertrauka 1200-1230

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2019 m. veiklos planas