Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje

     Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis, vykdo mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Suteikia paslaugas visiems pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams.
Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.


Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje
Vitalija Pocienė


Kontaktai: el. paštas: vitalija.pociene@mazeikiuvsb.lt
darbo tel. +37062016769


Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje:


  • analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą Vaikų sveikatos informacinėje sistemoje,
  • pateikia gydytojų rekomendacijas dėl mokinių dalyvavimo ugdymo veikloje mokyklos direktoriui, mokytojams,
  • konsultuoja mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais,
  • suteikia pirmą pagalbą ligų ar traumų atveju,
  • tikrina mokinių asmens higieną,
  • prižiūri mokinių maitinimą,
  • organizuoja mokinių sveikatos ugdymo ir stiprinimo priemones mokykloje,
  • organizuoja ir koordinuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokykloje.

Visuomenės sveikatos specialisto planas 2024m. 

Visuomenės sveikatos specialistės darbo grafikas

Skip to content